informacija-gyventojams.png

Įmokų tarifai, taikomi už samdomus darbuotojus

 

 

 

Kokie įmokų tarifai taikomi už samdomus darbuotojus? 

Įmokų tarifai
ASMENYS ĮMOKŲ TARIFAS ĮMOKŲ KODAI
  DRAUDĖJUI APDRAUSTAJAM
Asmenys dirbantys pagal darbo sutartis

BENDRAS TARIFAS

I gr. 30,98 (su garantiniu – 31,18 %)

II gr. 31,19 (su garantiniu –31,39 %)

III gr. 31,7 (su garantiniu –31,9 %)

IV gr. 32,6 (su garantiniu – 32,8 %)

 

Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 % (terminuotoms sutartims - 3,2 %)

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas - 0,18 %; 0,39 %; 0,9 %; 1,8 %

Privalomasis sveikatos draudimas – 3 %

Garantinis fondas – 0,2 %)

Ilgalaikio darbo išmokų fondui - 0,5 %

% (dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %)

 

252 253 254
  1. Asmenys, dirbantys pas (draudėją) darbdavį pagal darbo sutartį bei tuo pat metu iš jo gaunantys atlygį pagal sporto veiklos ar atlikėjo veiklos sutartis.

 

  1. Asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse bei 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.

 

  1. Lietuvos gyventojai, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo, veikiančio Lietuvoje.

BENDRAS TARIFAS

I gr. 30,48 (su garantiniu – 30,68 %)

II gr. 30,69 (su garantiniu –30,89 %)

III gr. 31,2 (su garantiniu –31,4 %)

IV gr. 32,1 (su garantiniu – 32,3 %)

 

Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas: 0,18 %; 0,39 %; 0.9 %; 1,8 %.

Privalomasis sveikatos draudimas – 3 %

% (dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %)

301 302 303
  1. Asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.

 

  1. Mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai.

BANDRAS TARIFAS

22,3 (Pensijų)

3 % (dalyvaujantys kaupime - 5 %)

 

252 253 254
  1. Užsieniečiai, turintys vizą bei dirbantys pagal darbo sutartis Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvą ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui).

 

  1. Kiti pagal darbo sutartis sudarytas su Lietuvoje registruotais darbdaviais (draudėjais) Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne Lietuvoje, dirbantys asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvoje (jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip)

BENDRAS TARIFAS

I gr. 27,48 (su garantiniu – 27,68 %)

II gr. 27,69 (su garantiniu –27,89 %)

III gr. 28,2 (su garantiniu –28,9 %)

IV gr. 29,1 (su garantiniu – 29,3%)

 

Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo socialiniam draudimui – 1,6 (terminuotoms sutartims - 3,2 %)

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas: 0,18 %; 0,39 %; 0,9 %; 1,8 %.

Garantinis fondas – 0,2 %*

% (dalyvaujantys kaupime -5 %) 349 350 351
Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys draudžiamųjų pajamų valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai

BENDRAS TARIFAS

26, 1%

 

Pensijų – 22,3 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

% (Pensijų) 255 256 257
  1. Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku.

 

  1. Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas:

 

I gr. 0,18 (su garantiniu – 0,38 %*)

II gr. 0,39 (su garantiniu –0,58%*)

III gr. 0,9 (su garantiniu –1,1 %*)

IV gr. 1,8 (su garantiniu – 2 %*)

- 258 259 260
Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją, krašto apsaugos tarnybą.

BENDRAS TARIFAS

 

I gr. 26,28 %

II gr. 26,49 %

III gr. 27 %

IV gr. 27,9 %

 

Pensijų – 22,3 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas: 0,18 %; 0,39 %; 0,9 %; 1,8 %

% (5% dalyvaujantys papildomame kaupime)

283 284 285
1.4 punkte nenurodyti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

Bendras tarifas

28,7 %

 

Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės - 2,2 %

Sveikatos – 3 %

BENDRAS TARIFAS

% (dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %

289

 

 

 

304

290

 

 

 

305

291

 

 

 

306

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

 

* įmokos netaikomos biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

** įmokos netaikomos biudžetinėms įstaigoms ir Lietuvos bankui.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-06-16
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!