Savarankiskai-moku-PSD-imokas.png

Savarankiškai moku PSD įmokas

Ar galiu nemokėti įmokų „Sodrai“?

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai kategorijai:

 • Mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, turite verslo liudijimą, esate individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, mažosios bendrijos narys, vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir kt.).
 • Esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).
 • Gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas.

Jei esate išvykęs iš Lietuvos

 1. Jei išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, norėdami sustabdyti PSD įmokų skaičiavimą, išvykimą turite deklaruoti. Tai galima padaryti elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 2. Deklaruoti išvykimą ne elektroninėmis priemonėmis galima:
 • atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos;
 • užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 1. užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 3. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

 

PSD ĮMOKŲ PERSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuotos PSD įmokos gali būti perskaičiuotos, jeigu pateiktumėte kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas) ar darbdavio pažymą, kad esate toje šalyje draudžiamas sveikatos draudimu.

 

Pažymų vertimas:

 • Pateikiant laisvos formos pažymą, kuri yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, turi būti pateiktas ir pažymos vertimas į lietuvių kalbą.
 • Standartizuotų formų, tokių kaip E104, P45, P60 ar S041 į lietuvių kalbą versti nereikia.

 

A1 pažymėjimą ar pažymą galite pateikti:

 1. „Sodros“ skyriui. Jam turi būti pateikiamas dokumento originalas arba kopija (pvz., gali būti elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikta skanuota pažymos kopija). 
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, pateikus laisvos formos prašymą bei prie jo „prisegtus“ skenuotus dokumentus (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt. Siunčiant elektroniniu paštu reikia pridėti ir prašymo „Dėl PSD įmokų perskaičiavimo“ skenuotą kopiją (originalų pristatyti nereikės).

 

Jeigu esate išvykęs į Europos sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės bendrijos narę arba Šveicarijos Konfederaciją  galite pateikti atitinkamos įstaigos nurodytas pažymas:

Pažymą išduodanti šalis

Asmuo, išduodantis pažymą

Pažyma

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Revenue and Customs

BX9 1AN

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)*

HM Revenue and Customs

BX9 1AN

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)**

arba

S041**

Darbdavys

Pažyma P45

Pažyma P60

NORVEGIJA

NAV

NAV National Office for Social Insurance Abroad
Postboks 8138 Dep. 0033 Oslo

E104 Pažyma

arba

Užpildant paraišką NAV įstaigai norvegų kalba INTERNETU >>

SKAAT (Norvegijos mokesčių administravimas)

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Pažyma, kurioje yra informacija ir apie asmens sveikatos draudimą

arba

A08 forma (A-ordningen)(https://www.skatteetaten.no/en/forms/my-income-and-employments/).

VOKIETIJA

Vokietijos teritorinės ligonių kasos

E104

AIRIJA

Department of Social and Family Affairs

Inner Relief Road, Ardarvan, Buncrana, Co. Donegal

E104

Darbdavys

Pažyma P45

Pažyma P60

ŠVEDIJA

Forsakringskassan

Box 1164, SE-621 22 Visby

E104

DANIJA

Udbetaling Danmark International Sygeskiring

Kongens Vaenge 8, DK-3400 Hilleroed

Pažyma, kurioje yra informacija ir apie asmens sveikatos draudimą (galima užsisakyti  elektroniniu būdu adresu www.borger.dk)

Skattestyrelsen

Hannemanns Allé 25
2300 København S

Pažyma, patvirtinanti asmens sveikatos draudimą (galima užsisakyti  elektroniniu būdu adresu www.skat.dk)

 

KITOS KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS >>

 

 

   Jei vienos iš aukščiau nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Tuomet, kol pateiksite reikiamus dokumentus, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos.

 

Prašymą galite pateikti:

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių.
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikus skenuotą prašymo formą (originalo pateikti nereikės).
 4. Paštu atsiųsti užpildyto prašymo originalą (Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys). 

 

Prašymas „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“ 
Prašymas „Dėl PSD įmokų perskaičiavimo“

 


** – savarankiškai dirbantiems asmenims (IĮ savininkas, ŪB tikrasis narys, MB narys, individualią veiklą vykdantis asmuo ir kt.)* – asmenims, savarankiškai mokantiems PSD įmokas, ir ūkininkams, kurių žemės ūkio valda ar ūkis yra ne didesnis kaip 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt .

Jei šių dokumentų gauti nepavyksta, turite apie tai informuoti „Sodros“ skyrių ir pridėti raštišką atsisakymą išduoti dokumentą, tokiu atveju specialistai patys kreipsis į kitos šalies instituciją informacijos apie Jūsų draustumą socialiniu draudimu toje šalyje.

  Svarbu! Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta ir pan., taip pat dokumentai iš kitų nei minėtos šalys – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.

Suskleisti
Kas turi mokėti PSD įmokas „Sodrai“?
 • Lietuvoje gyvenantys asmenys, kurie niekur nedirba, nevykdo jokios ekonominės veiklos, dėl kurios yra skaičiuojamos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos, nesimoko ir kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis (apdraustųjų sąrašą rasite čia), savarankiškai privalo mokėti PSD įmokas.
 • PSD įmokas turi mokėti asmenys, kurie dirba, tačiau nėra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį (pvz. yra nemokamose atostogose, mokymosi atostogose, kūrybinėse atostogose ir pan.). Tokiais atvejais darbdavys „Sodrai“ pateikia 12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimą. Užsisakę Išmaniosios „Sodros“ paslaugą, tokiais atvejais, gausite pranešimą iš „Sodros“.

 

Jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, už sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kt. nustatyta tvarka moka Valstybinė ligonių kasos.

   Ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, galite pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“?
 • Savarankiškai besidraudžiantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. dydžio PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur..
  • Įmokos kodas - 364
 • Asmenys, kurie po 2018 m. birželio 1 d. dirbo, tačiau nebuvo draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį (pvz. buvo nemokamose atostogose, mokymosi atostogose, kūrybinėse atostogose ir pan.), įmokas turi susimokėti iki kitų metų gegužės 1 d. 
  • Įmokos kodas - 365

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. PSD įmokos dydis yra 38,74 € (MMA 555€ x 6,98 proc.).

 

Pasitikrinkite, ar neturite įsiskolinimo

 

 

   Ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat galite pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

  Svarbu! Dėl įsiskolinimo nutrauktas draustumas bus atstatytas tik tokiu atveju, jei bus padengta visa iki einamojo mėnesio susidariusi skola ir sumokėta einamojo mėnesio PSD įmoka. Esant įsiskolinimui, sumokamos įmokos pirmiausia nukreipiamos įsiskolinimui padengti, todėl, jei esate skolingas, pvz. už 2 mėnesius 77,48 Eur, tai pervedus 38,74 Eur įmoką už 1 mėnesį, sveikatos priežiūros paslaugomis negalėsite naudotis, nes įmoka bus užskaityta kaip skolos padengimas.

Šiuo atveju, norint, kad draustumas įsigaliotų, reikėtų dar sumokėti 77,48 Eur (skola už du mėnesius - 77,48 Eur ir įmoka už einamąjį mėnesį - 38,74 Eur).

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus įskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai:

 • 364 - mokant einamąsias PSD įmokas;
 • 365 - mokant įsiskolinimą;
 • 366 - mokant delspinigius.

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą galėsite jį apmokėti parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-11-25
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!