„Sodros“ valdybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis
darbo užmokestis Eur
Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis
darbo užmokestis Eur
Direktorius 1 nenurodoma 1 5 086,00
Direktoriaus pavaduotojas 4 2 623,00 3 3 784,00
Skyriaus vedėjas 16 1 935,00 15 2 674,00
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 25 1 760,00 0  
Patarėjas 1 1 643,00 23 2 316,00
Vyriausiasis specialistas 98 1 250,00 87 1 786,00
Vyresnysis specialistas 2 995,00 1 1 220,00

 

 

„Sodros“ valdybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius

Nustatytasis vidutinis
darbo užmokestis Eur

Darbuotojų skaičius

Nustatytasis vidutinis
darbo užmokestis Eur

Skyriaus vedėjas 1 nenurodoma 1 2 807
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 nenurodoma 0  
Patarėjas 3 1 767,00 6 2 646,00
Vyriausiasis specialistas 47,5 1 040,00 50,75 1 554,00
Vyresnysis specialistas 57,25 837,00 66 1 129,00
Vyriausiasis Patarėjas 1 nenurodoma 0  
Darbininkas 3 400,00 2 646,00

 

Pastaba: Informacija apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pastaba: 2019 m. pirmo ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai , padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams.

Atnaujinimo data: 2019-10-15

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!