Veikla.png

Vadovų užduotys

Vardas, pavardė

Pareigos

Užduotys 2016 metams

Mindaugas Sinkevičius

Direktorius

1.Sklandžiai organizuoti darbus, susijusius su pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimu buvusiems Vidaus reikalų sistemos pareigūnams bei visų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimu.

2.Sklandžiai organizuoti darbus, susijusius su Vidaus reikalų sistemos ir pataisos įstaigų pareigūnų draudimu visomis socialinio draudimo rūšimis, taip pat pašalpų ir išmokų skyrimu ir mokėjimu šiems pareigūnams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje nuo 2016 m. sausio 1 d.

3. Užtikrinti įstatymų nuostatų ir nustatytos tvarkos, pagal kurią iš dalies 2016-2018 metais bus kompensuojamos sumažintos valstybinės socialinio draudimo pensijos ir dideliu mastu sumažintos visos valstybinės pensijos, įgyvendinimą.

Užtikrinti Valstybinio socialinio draudimo išmokų ir valstybinių pensijų, kurių dydis priklausė nuo neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), neišmokėtos dalies apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo įgyvendinimą.

Ježy Miskis

Direktoriaus pavaduotojas

1. Užtikrinti Fondo administravimo įstaigoms prognozuojamo 2016 m. draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimo vykdymą.

2. Užtikrinti administracinės naštos mažinimą draudėjams, optimizuojant draudėjų pateikiamų duomenų apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas už ataskaitinį mėnesį teikimą, apjungiant atitinkamus socialinio draudimo pranešimų duomenis.

3. Užtikrinti bendrą klientų pasitenkinimo klientų aptarnavimo kokybe rodiklio didėjimą.

Mindaugas Strumskis

Direktoriaus pavaduotojas

1. Organizuoti ir metodiškai vadovauti bent vieno veiklos proceso, pritaikyto optimaliam IT galimybių panaudojimui, rengimui.

2.Užtikrinti sistemos, sudarančios galimybes visuomenei gauti informaciją apie VSDFV veiklos finansavimo panaudojimą, sukūrimą.

3. Organizuoti VSDFV biudžeto planavimo šališkumo vertinimą bei informacijos pateikimą.

4. Organizuoti EESSI projekto įgyvendinimą VSDFV.

5. Užtikrinti, kad būtų sukurtos techninės prielaidos telefonu teikti klientams ne tik informacijos teikimo, bet ir bent vieną galutinę paslaugą.

Atnaujinimo data: 2016-02-03

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!